Bergen kommune har valgt en felles digital arbeidsplattform for all opplæring

Bergen kommune er langt på vei inn i den digitale verden. De har gjort et valg som gjør at all opplæring i kommunen får god og likeverdig støtte, på samme system. Plattformen kalles itslearning og er per i dag Europas største leverandør av læringsplattformer. Ifølge selskapet har den digitale plattformen over 7 millioner brukere på verdensbasis. I Bergen kommune er det 35.000 brukere fra grunnskolen, videregående skole og høyere utdanning.

itslearning ble født i Bergen

Det hele startet ved Høyskolen i Bergen på 1990-tallet. En gruppe dataingeniørstudenter tok initiativ til å utvikle det som ble første versjon av itslearning. Målet deres var å utvikle et digitalt og internettbasert verktøy for bruk i undervisning. Denne lærings- og undervisnings-plattformen ble umiddelbart en suksess og førte til stor etterspørsel. Resultatet ble at itslearning i dag er et av verdens raskest voksende teknologiselskaper. Hovedkontoret ligger i Bergen, men de har etablert datterselskaper i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, England, USA, Tyskland og Frankrike. Bergenserne liker å tenke stort og har planer om å erobre andre globale markeder.

Læringsplattform for alle

Bergen kommune startet implementeringen av dette viktige arbeidsverktøyet allerede i 2005. Kommunen jobber systematisk for å bedre all opplæring i kommunen og verktøyet tilrettelegges for:

  • Lærer
  • Elev
  • Foresatt
  • Skolesjef

Målet er å gjøre skolehverdagen bedre for alle parter. Det felles verktøyet skal støtte opp om gode prosesser og for Bergen kommune er det også viktig at foreldre eller foresatte blir gitt tilgang og får ta del i barnas undervisning hvis de ønsker.

Målet er lettere hverdag for lærerne

De fleste lærere har en travel og stresset arbeidsdag i tillegg til teknologiske utfordringer. Mange lærere er ikke ferdig med jobben når de forlater skolen etter endt undervisning. De fleste elever tilbringer mer tid på digitale medier enn lærere, og lærerne må bruke tid og verktøy for å ikke komme til kort. Den digitale hverdagen vi nå lever i krever også mer tilgjengelighet for lærere. For å holde oversikt over alle trinn i undervisningen for alle elever året rundt så trenger man et godt velfungerende IT system. Det offentlige har også økt sine krav til undervisningssektoren og krever rapportering med jevne mellomrom. itslearning kan hjelpe deg med å frigi mer tid til selve undervisningen og er tilrettelagt for gode undervisningsprosesser med et verktøy de kaller læringshjulet.

Elevene er der for å lære og lærerne for å stimulere til læring. Det felles arbeidsverktøyet læringshjulet vil hjelpe begge parter med følgende prosesser:

  • Planlegge
  • Engasjere
  • Undervise
  • Vurdere
  • Reflektere
  • Rapportere

I tillegg kan både lærer og elev få hjelp med tips og triks, videoer, webinar og ulike startkit. Eksempel på hjelpevideoer er «Hvordan rette en oppgave med Office online» og «Hvordan bruke Office og Google sammen med itslearning.

itslearning appen

Selskapet viser stadig at de ligger i forkant og har utviklet en egen app som gir en enkel og god oversikt, som alltid er tilgjengelig. Om en elev venter på resultat av prøven kan appen brukes til å få raske svar. Appen gjør det lettere for lærere å varsle elevene om endringer i itslearning. Dette gjør den digitale hverdagen enklere for elever og lærere. Elevene kan via appen ha oversikt over hva de skal gjøre og når. Appen kan lastes ned både via Google Play og App Store.

Det er spennende å tenke på at Norge ligger i teten for global utvikling av internettbasert verktøy for undervisning. Som nasjon er vi aktivt med på å utvikle en digital framtid.