Noen måter du kan gi veldedighet på nett

Når vi ser på situasjonen i verden generelt sett, er det mange som mener vi bør være sjeleglade for å være født og oppvokst i Norge. Et lite land med under 0,01% av verdens befolkning og et oljefond som fortsatt har en verdi på over 10 000 milliarder kroner. Selv på tross av fryktelige pandemier og total lockdown så kommer vi alltid godt ut her i Norge.

Samtidig ser du kanskje at den veldedigheten vi er så stolt over å kunne gi, ikke ser ut til å fungere særlig godt. Av og til skulle man tro at Fremskrittspartiet hadde noen poeng, for mye av hjelpen bare går med til brannslukking. Det hjelper ikke utsultede mennesker når ikke det fins noe demokratisk valgt system. Så hvordan kan du da hjelpe?

Mikrolån og venture kapital

Mikrolån har blitt en populær måte å finansiere oppstarter på. Hele konseptet fungerer på den måten at man låner ut en andel av et større lån. Mikrolån til fattige har 0 eller negativ rente, slik at låntakerne skal ha en sjanse til å komme seg opp og fram i verden. Ofte er det bare en slik investering som skal til for å stable en bedrift som gir hele familien eller lokalsamfunnet en ny giv.

Man kan også gjøre Frivillig arbeid i ventureselskap for å støtte opp om unges rettigheter og muligheter for fremtiden. Nå kan man også reise til nye land og dele kunnskap, erfaringer og opplevelser som gir unge en ny sjanse med sine innovative ideer.

Bruk av sosiale medier

Bare Facebook i seg selv har over 3 milliarder brukere, og i verden i dag lever nesten 900 millioner i nød. Nesten 5 milliarder har tilgang på Internett. Mange av disse er fattige. Men de er på Internett. Ved å koble seg opp mot mennesker i nød, kan man bidra til å hjelpe dem ved å bli kjent, utveksle adresser og sende overskuddet av alt materielle verdier vi ikke bruker.