Norge er blant de beste i verden til å bruke digital læring

Norge ligger langt framme i verden når det gjelder å finne nye måter å lære på. Dette gjelder læring for alle deler av samfunnet. Norge har valgt en høy kompetanseprofil for framtiden og da spiller IT-verktøy og tilgjengelighet en viktig rolle.

IBM Norge begynte i 1980 et samarbeid med sentrale enheter for å utvikle digital læring i Norge. De samarbeidet med Nasjonal Læremiddelsenter (NLS) hvor IBM plattform ble brukt for undervisning først og fremst i matematikk. Dette samarbeidet fikk mye positiv oppmerksomhet og gjorde at flere fikk opp øynene for IT-verktøy i undervisningen. IBM har fortsatt fokus på digital læring og IBMs fremtidsforskere tror at dagens ungdommer kommer til å ha jobber som ikke finnes i dag. Det er også vanskelig for oss å forestille oss de behovene som foreligger i framtiden. Undervisningen må ta hensyn til behovet for omstilling til en digital verden. I framtiden ligger ikke kunnskapen bare i hodet på folk eller i bøker på biblioteket.

Viktig lærerutdanning

En som arbeider med å forberede Norges lærere til en digital verden er Fredrik Mørk Røkenes ved Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU i Trondheim. Han forsker på lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen i tillegg til å være ansvarlig for kursemnet og faglærer i 2 ulike kurs som er online for lærerstudenter. Fredrik Mørk Røkenes er også leder av en forskergruppe som heter «New Technologies and Educational Design Research Group – NTED». Dette gjør han i samarbeid med Mari-Ann Letnes.

NTNU i Trondheim samarbeider også med forskere om prosjekter som handler om å bruke digital teknologi i opplæring i Norge. Forskerne ved NTNU er dermed med på fremtidsrettet kompetansebygging som krever både riktig innhold og tilpasset undervisningsform. Forskerne ved NTNU er dermed med på fremtidsrettet kompetansebygging som krever både riktig innhold og tilpasset undervisningsform.

Norges valg av en høy kompetanseprofil for framtiden kommer ikke uten utfordringer. Stortinget har sin del av arbeidet med innføring av nasjonale retningslinjer for digital læring. Dette haster fordi innfasingen av læringsbrett har gått raskere enn antatt. I mars 2018 sier dagbladet.no: følgende om læringsbrett i småskolen og i barnehager:

Det norske Stortinget har nå vedtatt et nasjonalt filter for å beskytte barn i småskolen. Det er heldigvis enighet på tvers av partigrensene om at de yngste barna skal skjermes for bilder av vold og porno på nettbrettene som du bruker i undervisningen.

Dette filteret som nå skal gjelde for hele Norge har fått full støtte i utdanningskomiteen.

Bedre undervisningstilbud

At så mange får tilgang til nettbrett så tidlig er en positiv utvikling som gir store muligheter til kreativ og tilpasset undervisning. Dagens kapasitet på analyse av data gir et godt grunnlag for å justere undervisningen til det beste for hver enkelt elev. Dette er det beste verktøyet for å sikre at Norge får nok kompetent arbeidskraft for å ivareta velferdssamfunnet.

En viktig komponent er utvikling av digitale utdanningsprogrammer som kan brukes online for ulike grupper i samfunnet. Denne type tjenester kan kjøpes fra hele verden og tilpasses norsk språk og norske forhold. Flere og flere norske selskaper kjøper digitale tjenester fra ulike land i verden. Dette gir også flere muligheter for nordmenn som bor utenfor Norge til å arbeide online.

Norge har alle forutsetninger for å lykkes i en digital verden og kan leve av kompetanse i framtiden. En digital verden inkluderer grunnleggende kunnskap, økt engasjement og for mange økt evne og mulighet til å lære.